Siedem obliczy Groningen

Groningen to różnorodność. Każdy region ma swój własny krajobraz i swój własny charakter. Dołącz do nas i odkryj siedem wspaniałych obliczy Groningen.


Waddenland: Jak rozgwieżdżone niebo

Lauwersmeer to dla ornitologów jedno z miejsc, które nalezy odwiedzić. W tym parku narodowym na wodach jeziora Lauwersmeer, na wysepkach i wśród zarośniętych łąk gnieździ się 100 gatunków ptaków oraz zimują dziesiątki tysięcy gęsi. Wiosną i jesienią, jest tu ich tu najwięcej. Ale to nie wszystko. Wioski, gospodarstwa rolne i zabytkowe posiadłości leżą jak gwiazdy na niebie na otwartym terenie pomiędzy Morzem Wattowym i jeziorem Lauwersmeer. Magiczny widok! Ponadto region Morza Wattowego jest obszarem chronionym klasy międzynarodowej; zaliczonym przez UNESCO do Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Dzięki temu statusowi szczególne znaczenie regionu Morza Wattowego dla naszej planety jest rozpoznawalne na całym świecie.

Najciekawsze w Waddenland
Westerkwartier: Po obu stronach kanału Van Starkenborghkanaal

W krajobrazie Westerkwartier znajduje odzwierciedlenie cała historia Niderlandów: głazy z epoki lodowcowej; późniejsze torfowiska, które powstały w skutek ocieplenia klimatu; wrzosowiska, które powstały po tym jak dawni mieszkańcy zużyli torf i jeszcze pola uprawne na zaoranych wrzosowiskach. Prawie każdy metr kwadratowy tego krajobrazu jest ukształtowany ręką ludzką. Rozległe przestrzenie na północ od kanału Van Starkenborghkanaal są jednym z najstarszych krajobrazów kulturowych w Niderlandach.

Najciekawsze w Westerkwartier
Eemsdelta: Kościoły, stawy i posiadłości ziemskie

Gospodarstwa rolne i posiadłości ziemskie są tu jak drogowskazy w terenie. Tutejszy region graniczący z Morzem Wattowym charakteryzuje otwarty krajobraz: pastwiska, meandrujące kanały, kręte groble pod wysokim niebem, a wiosną wszędzie kwitnie trybula leśna. I oczywiście zobaczyć tu trzeba wzgórza mieszkalne zbudowane przez dawnych mieszkańców z gliny, obornika i odpadów. Większość takich wzniesień zdobią stare kościoły.

Najciekawsze w regionie Eemsdelta
Centrum Groningen: Przyroda i kultura

W dawnych czasach obszar ten był jednym wielkim rezerwatem przyrody, składającym się z mokradeł, torfowisk, lasów, stawów i jezior. Na pasie piaszczystych gleb wznoszących się ponad poziomem otaczających ją mokradeł znaleźć można wiele zabytków, a także unikalnych ogrodów i rozległych kompleksów parkowych. Dzięki glebom bogatym w piasek okolice te cechuje różnorodna roślinność oraz duże zalesienie. Po drodze zobaczysz to na konkretnych przykładach takich jak: las Kolhamsterbos i kompleks park otaczający posiadłość Fraeylemaborg. Dawne bagna i tereny podmokłe można na nowo odkryć w miejscach, takich jak obszar chroniony Roegwold.

Najciekawsze w regionie Eemsdelta
Oldambt: Cichy i kolorowy

Region Oldambt to spichlerz Niderlandów, tutaj na gruntach ornych uprawia się ziemniaki, zboże i rzepak, który żółto kwitnie na wiosnę. Oprócz rolnictwa jest tu także miejsce dla natury. Wyspa Winschoten zachowała swoje charakterystyczne moreny, a jezioro Hondhalstermeer, otoczone przez sady i duże gospodarstwa, dostępne jest tylko dla kajaków.

Najciekawsze w regionie Oldambt
De Veenkoloniën: Bogactwo torfu

Aż do 17-go wieku, na południowy wschód od miasta Groningen aż za granicę z Niemcami, rozciągał sie ogromny obszar z torfowiskami. Wydobycie torfu zmieniło ten krajobraz na zawsze. Ziemię podzielono na parcele poprzecinane siecią kanałów z dziesiątkami mostów i śluz. W 19-tym wieku region przeżył okres świetności, swój „złoty wiek” dzięki rozwojowi tartaków, stoczni i fabryk. Zabytkowe domy stojące nad kanałami świadczą o bogactwie przeszłości. 

Najciekawsze w regionie Oldambt
Westerwolde: region wrzosowisk, lasów i krętych ścieżek

Kto zawiązanymi oczami znajdzie się w Westerwolde, może nie uwierzyć, że to również jest Groningen. Westerwolde jest regionem krętych ścieżek, wrzosowisk, lasów, torfowisk i małych pól między alejami drzew. I jeszcze dolina Ruiten Aa, pięknej rzeki, która teraz znowu  meandruje wśród łąk po okresie kiedy jej koryto było wyprostowane. Ta wspaniała rzeka stanowi centralną oś Westerwolde.

Najciekawsze w regionie WesterwoldeUdostępnij tę stronę